Error executing request:
insert into mapp_currency_update_log set CREATE_OWNER="administrator",CREATE_DATETIME="2018-08-19 17:21:01",CHANGE_USER="administrator",CHANGE_DATETIME="2018-08-19 17:21:01",log_DATE="2018-08-19 17:21:01",log_SOURCE_TEXT=" <!DOCTYPE html> <html lang=\"cs\"> <head> <meta charset=\"UTF-8\"> <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"> <title>404 - Stránka nenalezena - Česká národní banka</title> <meta name=\"description\" content=\"\" /> <meta name=\"keywords\" content=\"\" /> <meta name=\"author\" content=\"\" /> <meta name=\"copyright\" content=\"ČNB; e-mail: info@cnb.cz\" /> <meta http-equiv=\"Cache-control\" content=\"no-cache\"/> <meta http-equiv=\"pragma\" content=\"no-cache\"/> <meta http-equiv=\"expires\" content=\"0\"/> <meta name=\"robots\" content=\"index,follow\" /> <meta name=\"dc.title\" content=\"ČNB\" /> <meta name=\"dc.language\" content=\"cs\" /> <meta name=\"geo.country\" content=\"CZ\" /> <link rel=\"shortcut icon\" href=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/img/cnb.ico\" /> <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\" href=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/css/main.css\"> <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"print\" href=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/css/print.css\"> <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" media=\"screen\" href=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/css/jquery-ui.css\"> <script type=\"text/javascript\" src=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/js/jquery.min.js\"></script> <script type=\"text/javascript\" src=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/js/jquery-ui.min.js\"></script> <script type=\"text/javascript\" src=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/js/table.js\"></script> </head> <body> <div class=\"all\" id=\"page\"> <!-- HEADER => START --> <div class=\"header\"> <div class=\"header-line black hgt25\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"header-content\"> <h1>Česká národní banka</h1> <div class=\"logo\"><a href=\"/cs/index.html\" title=\"Úvodní stránka\"><img src=\"/miranda2/export/system/modules/cz.cnb.www/resources/img/main/cnb/png/logo_cnb.png\" title=\"Úvodní stránka\" alt=\"Úvodní stránka\" /></a></div> <div class=\"serviceMenu\"> <ul> <li><a href=\"/en/index.html\" title=\"English\">English</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-servisni/kontakty\" title=\"Kontaktujte nás\">Kontaktujte nás</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-servisni/faq\" title=\"Časté dotazy\">Časté dotazy</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-servisni/mapa-serveru.html\" title=\"Mapa serveru\">Mapa serveru</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-servisni/slovnik.html\" title=\"Slovník\">Slovník</a></li> </ul> </div> <div class=\"clear-both\"></div> <div class=\"search\"> <form method=\"get\" action=\"/cs/obecne/rozsirene-vyhledavani.jsp\"> <input type=\"hidden\" name=\"cnb-search-area\" value=\"czech-version\" /> <fieldset> <input type=\"hidden\" name=\"cnb-folder\" value=\"/cs/sys/error-pages/\"/> <input type=\"hidden\" name=\"cnb-search-action-block\" value=\"search\" /> <label>Vyhledávání</label> <input type=\"text\" name=\"cnb-search-query\" value=\"\" class=\"input\" /> <input type=\"submit\" value=\"Hledat\" id=\"cnb-search-action-block\" class=\"submit\" /> <br /> <a href=\"/cs/obecne/rozsirene-vyhledavani.jsp?cnb-folder=/cs/sys/error-pages/&amp;cnb-search-area=czech-version\" class=\"advanced-search\">Rozšířené vyhledávání</a> </fieldset> </form> </div> </div> <!-- End of block --> </div><hr class=\"print\" /></div><div class=\"menu\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"main_menu\"> <ul id=\"nav\" class=\"nav menu-main\"> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/o_cnb/\" >O ČNB</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/menova_politika/\" >Měnová politika</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/financni_stabilita/\" >Finanční stabilita</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/dohled_financni_trh/\" >Dohled<br/>a regulace</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/platidla/\" >Bankovky<br />a mince</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/platebni_styk/\" >Platební styk</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/financni_trhy/\" >Finanční trhy</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/reseni_krize_FT/\" >Řešení krize na FT</a> </li> <li style=\'width:74px;\'> <a href=\"/cs/statistika/\" >Statistika</a> </li> <li style=\'width:74px;\' class=\'menu-last\' > <a href=\"/cs/vyzkum/\" >Ekonomický výzkum</a> </li> </ul> </div> <!-- End of block --> </div> <!-- HEADER => END --> <!-- CONTENT => START --> <div id=\"content\"> <!-- LEFT SIDE => START --> <div id=\"col-left\" class=\"w170 fl-left\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"important-menu\"> <ul> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/seznamy_a_evidence.html\" title=\"Seznamy a evidence\">Seznamy a evidence</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/uredni-deska.html\" title=\"Úřední deska\">Úřední deska</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/ucty_mest_a_obci.html\" title=\"Účty měst a obcí u ČNB\">Účty měst a obcí u ČNB</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/vyberova-rizeni.html\" title=\"Veřejné zakázky\">Veřejné zakázky</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/volna_mista\" title=\"Volná pracovní místa\">Volná pracovní místa</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/prostory_k_pronajmu.html\" title=\"Volné prostory k pronájmu\">Volné prostory k pronájmu</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/menu-dulezite/vyrazovani_majetku\" title=\"Vyřazování majetku\">Vyřazování majetku</a></li> </ul> <div class=\"clear-both\"></div> </div> <!-- End of block --> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"banner-menu\"> <a href=\"http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/100_let_meny/index.html\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/000000100_let_koruny.jpg\" alt=\"100 let česko-slovenské koruny\" /></a> <a href=\"http://www.penizenauteku.cz\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/000001_penize_na_uteku.png\" alt=\"penizenauteku.cz\" /></a> <a href=\"http://goo.gl/EpCnhF\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/0001_newsletter.png\" alt=\"Newsletter ČNB\" /></a> <a href=\"/cs/o_cnb/blog_cnb/\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/000_cnBlog.png\" alt=\"čnBlog - Oficiální blog České národní banky\" /></a> <a href=\"/cs/verejnost/expozice_cnb/\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/001_expozice_cz.png\" alt=\"Návštěva Expozice ČNB Lidé a peníze\" /></a> <a href=\"http://www.historie.cnb.cz\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/011_historie_cnb.png\" alt=\"Microsite Historie ČNB\" /></a> <a href=\"/cs/platidla/aplikace_ceske_penize.html\"><img src=\"/cs/obecne/menu-obrazky/012_banner_hp_ver_2.jpg\" alt=\"Mobilní aplikace České peníze\" /></a> <div class=\"clear-both\"></div> </div> <!-- End of block --> </div> <!-- LEFT SIDE => END --> <!-- RIGHT SIDE => START --> <div id=\"col-right\" class=\"w170 fl-right\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"favourite-links\"> <h2>Moje odkazy</h2> <ul> </ul> <form method=\"post\"> <input type=\"hidden\" name=\"fav_address\" value=\"%2Fcs%2Fsys%2Ferror-pages%2F404.html\"> <input class=\"add_fav_address_button\" type=\"submit\" value=\"&nbsp;&nbsp;Přidat tuto stránku k mým odkazům\"> </form> </div> <!-- End of block --> <!-- Start of block --> <div class=\"block\"> </div> <!-- End of block --> <!-- Start of block --> <div class=\"block\"> </div> <!-- End of block --> </div> <!-- RIGHT SIDE => END --> <div id=\"col-main\" class=\"inner-wrap w780 fl-left\"> <div id=\"main-box\"> <div id=\"main-content\"> <div class=\"content-line\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\"> <h1 class=\"title\">404 - Stránka nenalezena</h1> </div> <!-- End of block --> </div> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"content-main\"> </div> <!-- End of block --> <p> Požadovaný dokument bohužel nebyl v naší prezentaci nalezen - zkuste to z <a href=\"/index.html\">hlavní stránky</a>. </p> <p> Requested document was not found in our presentation - try it from <a href=\"/index.html\">the main page</a>. </p> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"content-main\"> </div> <!-- End of block --> </div> </div> </div> <div class=\"clear-both\"></div> </div> <!-- FOOTER => START --> <div class=\"footer\"> <div class=\"footer-line\" id=\"footer\"> <!-- Start of block --> <div class=\"block\" id=\"footer-links\"> <div class=\"footer-nabidka\"> <h2>Často hledané</h2> <ul> <li><a target=\"_self\" href=\"/cnb/jerrs\">Seznamy bank a dalších subjektů finančního trhu</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cnb/jerrs\">Seznamy pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp\">Kurzy devizového trhu</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/o_cnb/zastoupeni_cnb.html\">Zastoupení ČNB na území ČR</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/platebni_styk/iban/\">IBAN &ndash; mezinárodní číslo účtu</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/menova_politika/prognoza/index.html\">Aktuální prognóza</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/faq/jak_se_vyvijela_diskontni_sazba_cnb.html\">Historie diskontní sazby</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/faq/jak_se_vyvijela_lombardni_sazba_cnb.html\">Historie lombardní sazby</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/faq/jak_se_vyvijela_dvoutydenni_repo_sazba_cnb.html\">Historie repo sazby</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cnb/stat.STAT_DATA_ARAD.link_to_arad?p_kod=IRS&amp;p_lang=CS\">Průměrné úrokové&nbsp; sazby komerčních bank 1993-2003</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cnb/stat.STAT_DATA_ARAD.link_to_arad?p_kod=MIR&amp;p_lang=CS\">Průměrné úrokové sazby komerčních bank od roku 2004</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/index.html\">PRIBOR/PRIBID</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/index.html\">Pravomocná rozhodnutí</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/zkousky_odborne_zpusobilosti.html\">Zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/dohled_financni_trh/informace_zverejnovane_emitenty/\">Centrální úložiště regulovaných informací</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html\">Opotřebované a poškozené bankovky &ndash; příklady</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/index.html\">Centrální registr úvěrů</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </div> <div class=\"footer-nabidka\"> <h2>Užitečné</h2> <ul> <li><a href=\"/cs/obecne/rss.html\">RSS</a></li> <li><a href=\"/cnb/cnbprovsechny\">ČNB pro všechny</a></li> <li><a href=\"/cs/spotrebitel/index.html\">Ochrana spotřebitele</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/zivotni_situace/poskozene_penize.html\" target=\"_self\">Výměna poškozených peněz</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/zivotni_situace/neplatne_penize.html\" target=\"_self\">Výměna neplatných peněz</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/zivotni_situace/padelane_penize.html\" target=\"_self\">Padělané peníze</a></li> <li><a href=\"/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/download/kody_bank_CR.pdf\" target=\"_self\">Kódy bank (pdf)</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/index.html\" target=\"_self\">EU, MMF a mezinárodní vztahy</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/zivotni_situace/registr_dlu.html\" target=\"_self\">Registrace dlužníků</a></li> <li><a href=\"/cs/dulezite/uredni_deska/index.html\">Úřední deska</a></li> <li><a href=\"/cs/legislativa/vestnik/index.html\" target=\"_self\">Věstník ČNB</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/o_cnb/hospodareni/cenik/index.html\">Ceník peněžních a obchodních<br /> služeb ČNB</a></li> <li><a href=\"/cs/dulezite/verejne_zakazky/index.html\">Veřejné zakázky</a></li> <li><a href=\"/cs/verejnost/knihovna_cnb/index.html\">Knihovna ČNB</a></li> <li><a href=\"/cs/verejnost/expozice_cnb/index.html\">Expozice ČNB</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/archiv_cnb/index.html\">Archiv ČNB</a></li> <li><a href=\"/cs/verejnost/pro_media/audio_video/index.html\">Audio, video</a></li> <li><a href=\"/cs/o_cnb/publikace/index.html\">Publikace</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/dulezite/volna_mista/volna_mista\">Volná pracovní místa</a></li> <li><a href=\"/cs/obecne/avizo.html?\" target=\"_self\">Zasílání avíza při aktualizaci stránky</a></li> </ul> </div> <div class=\"footer-nabidka\"> <h2>Média</h2> <ul> <li><a href=\"/cs/obecne/rss.html\">RSS</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/index.html\">Tiskové zprávy</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/index.html\">Zápisy z bankovní rady</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/index.html\">Kontakty pro média</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/index.html\">Autorské články</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/index.html\">Prezentace, vystoupení</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/audio_video/index.html\">Audio, video </a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/fotogalerie/index.html\">Fotogalerie</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/pro_media/harmonogramy/prima_linka/index.html\">Přímá linka</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/kalendar/privilegovany_pristup.html\">Privilegovaný přístup k informacím</a></li> <li><a href=\"/cs/verejnost/pro_media/medialni_karantena.html\" target=\"_self\">Mediální karanténa</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </div> <div class=\"footer-nabidka last\"> <h2>Kontakty</h2> <p>Poštovní adresa pro celé ústředí:</p> <p>Na Příkopě 28<br /> 115 03 Praha 1<br /> tel.: 224 411 111<br /> fax.: 224 412 404<br /> Zelená linka:<br /> tel.: 800 160 170</p> <p>IČO 48136450</p> <ul> <li><a href=\"/cs/verejnost/kontakty.html\">Kompletní kontakty</a></li> <li><a target=\"_self\" href=\"/cs/verejnost/kontakty_elektronicka_posta.html\">Vracejí se vám e-maily z ČNB?</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><a target=\"_self\" href=\"/cs/o_cnb/zastoupeni_cnb.html\"><strong>Zastoupení ČNB na území ČR</strong></a><br /> pokladní hodiny<br /> pondělí &ndash; pátek<br /> 7.30 hod. &ndash; 11.30 hod. <br /> 12.30 hod. &ndash; 14.00 hod.<br /> (Praha 7.30 hod. &ndash; 14.00 hod. &ndash; pouze pokladny pro veřejnost)<br /> &nbsp;</p> </div> <p class=\"clear-both\">&nbsp;</p> </div> <!-- End of block --> </div> </div> <!-- FOOTER => END --> </div> </body> </html> "
Incorrect string value: '\x98e\xC5\xA1en...' for column 'log_SOURCE_TEXT' at row 1
Dmsk tlko Roxy :: StreetMall.cz » Dmsk » Tlka

Dmsk tlko Roxy

Dmsk tlko Roxy
Vae cena:390,00 K
Bn cena:460,00 K
  Ks
Kd:ROWTI002
Barva:
Velikost:
 • 100 % bavlna
 • potisk loga Roxy vepedu uprosted
 • vzadu sportovní výstih odhalující lopatky
 • logo-th.png, 2,2kB
  logo-ecko.png, 2,6kB
  logo-sg.png, 2,3kB
  logo-rl.png, 2,3kB
  logo-oneil.png, 3,1kB
  logo-pepej.png, 3,7kB
  logo-quicks.png, 3,6kB
  logo-jablko.png, 2,0kB
  logo-ck.png, 1,7kB
  logo-bg.png, 3,5kB
  logo-nike.png, 2,6kB
  logo-avirex.jpg, 3,0kB
  logo-diesel.jpg, 6,0kB
  logo-eckored.jpg, 2,3kB
  logo-fornarina.jpg, 5,4kB